รถพลังงานไฟฟ้าทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

car-88

รถมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในโลกในปัจจุบันรถมีเกินขอบเขตที่จะจำกัดได้ในประเทศไทยเองก็มีรถเยอะจนเกิดปัญหารถติดกันแทบจะทุกวัน ทั่วโลกเองก็มีรถติดอยู่แทบจะทุกประเทศ ปัญหาที่ตามมาของการที่มีรถมากเกินไปในโลกที่เห็นชัดๆเลยก็คือ ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม หรือภาวะเรือนกระจกที่เกิดมาจากการปล่อยไอเสียของรถทั่วโลกส่งผลโดยตรงกับเราทำให้โลกที่เราอยู่นั้นเกิดปัญหาโลกร้อน และในอนาคตอาจจะร้ายแรงถึงขนาดน้ำท่วมโลก เพราะโลกร้อนส่งผลให้น้ำแข็งชั่วโลกเกิดการระลายเป็นน้ำเพิ่มระดับน้ำขึ้นเรื่อยๆ เพราะอย่างนั้นคนในยุคนี้จริงหันมาใส่ใจกับรถมากขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้จึงถือกำเนิดรถที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาที่ไม่ปล่อยควันเสียให้แก่โลก

volt-under-the

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

รถยนต์พลังงานไฟฟ้านี้คือก้าวใหม่ของรถในอนาคตที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติที่สามารถสร้างออกมาได้แล้วและสามารถทดลองวิ่งได้จริง หลักการทำงานของรถพลังงานไฟฟ้าคือมอเตอร์ไฟฟ้ารถคันนี้จะใช้พลังจากไฟฟ้าที่เก็บอยู่แบตเตอรี่ หรืออาจจะเป็นอุปกรณ์เก็บไฟฟ้าชนิดอื่น ซึ่งรถคนนี้มีชื่อเรียกว่า Electric Vehicles จัดเป็นรถที่มีการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดต่างจากรถอย่าง Hybrid Electric Cars ที่ใช้ทั้งสองอย่างรวมกัน หรือรถที่ใช้พลังงานลูกสูบผสมอย่าง Plug-in Hybrid Electric Vehicles – PHEV เพราะรถพลังไฟฟ้าที่เราพูดถึงจะมีการใช่พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจะมีข้อดีกับข้อเสียเช่นกับ นอกจากข้อดีที่จะช่วยลดควันเสียให้โลกแล้ว ในเรื่องของความเร็วที่อาจวิ่งไม่ได้เร็วเท่ากับรถที่ใช้น้ำมัน ในเรื่องของระยะทางก็แล้วแต่ว่ารถแต่ละคันจะกักเก็บไฟฟ้าได้มากเท่าไรอย่างรถพลังไฟฟ้า Tesla Roadster วิ่งได้ 244 ไมล์ (393 กิโลเมตร) ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ปัญหาเรืเอ༇ารชาร์จในต่างประเทศจะมีเหมือนกับปั้มน้ำมันแต่กลับกันคือการชาร์จไฟฟ้าแทน ซึ่งถ้านำมาขับในประเทศไทยคงเป็นไปได้อยากในจุดนี้ แต่ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีในอนาคตของหลายๆประเทศ